Lai šī vietne pienācīgi darbotos, mēs jūsu ierīcē izvietojam sīkdatnes (cookies). Lietojot šo vietni, jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai.

Informācija par kapsētu

Kapsētas vārti un kapličaNo 1996. gada tika apzināti visi kapu vietu saimnieki draudzes kapsētā un tika izveidots reģistrs. Katram kapa turētājam tika izsniegta kartiņa, kurā tika norādīts reģistrācijas numurs, kapa vietas (–u) izvietojums dabā – sektors, rinda un vieta – un vietu skaits. Līdz 2009. gada 15. decembrim, kad tika pabeigta šī reģistrācija, kopumā tika apzināti 2200 – 2300 kapu vietu turētāji. Reģistrs ir sakārtots alfabētiskā secībā, un tas ļoti atvieglo tālāko darbu ar kapu vietām. Tāpat šādā reģistrā atšķirībā no valsts kapsētām draudzes kapsētā ir iespējams atrast jebkuru apbedīto, ja vien ir zināms vārds un aptuvens apbedīšanas laiks.

Sākot no 2010. gada 15. maija, ir sākta uzturēšanas līgumu slēgšana par kapu apsaimniekošanu. Lai noslēgtu līgumu jāiet uz kapu pārvaldi ar reģistrācijas kartiņu un pases kopiju. Uzturēšanas līgumu ar tiesībām apbedīt var slēgt personas, kuras var pierādīt, ka viņi ir pirmās vai otras pakāpes radinieki. Ja var pierādīt radniecību vienam apbedītajam, nav nepieciešams pierādīt radniecību pārējiem apglabātajiem radiniekiem. Lai to izdarītu, nepieciešams vērsties kapu pārvaldē, kura izsniegs izziņu par šīs radniecības esamību, izpētot draudzes arhīvus. Tas ir arī kapu pārvaldes darbs, kas prasa visvairāk resursus, jo nereti līguma slēdzējam atšķiras uzvārds no apbedītā uzvārda, un nav tik vienkārši pierādīt radniecību.

Noslēdzot šo līgumu, kapu vietas zeme nenonāk līguma slēdzēja īpašumā, jo tā pieder draudzei, taču tas līguma slēdzējam dod tiesības attiecīgajā kapu vietā glabāt radiniekus. Līguma beigās var norādīt divas personas, kam pāriet šis līgums līguma slēdzēja nāves gadījumā.

Savukārt, ja cilvēks nevar pierādīt radniecību ar mirušo vai viņš nav draudzes loceklis, tad ir iespējams slēgt līgumu ar burtu B, tas nozīmē, ka viņam nav atļauts šajā vietā apbērēt, bet kārtīgi maksājot kapsētas apsaimniekošanas maksu (šī maksa tiek noteikta pēc kapavietas lieluma un jāmaksā katru gadu, tā ir tā sauktā apsaimniekošanas gada maksa), pēc 7 gadiem ir iespēja šo vietu par pusi no cenas izpirkt.

Līgumu slēgšana beigsies 2011. gada 1. jūnijā. Līdz šim ir noslēgti 700 līgumi. Šī nauda, kas tiek iekasēta par kapsētas apsaimniekošanu, paredzēta kapsētas infrastruktūras nodrošināšanai – konteineriem, kapu pārvaldes darbinieku algām, ūdenssūkņiem, celiņu iekārtošanai un uzturēšanai, koku izciršanai, kā arī daļēji draudzei. Turpmāk plānots kapsētu apjost ar jaunu sētu, ierīkot slēdzamus vārtus un kapsētai varētu būt sargs.

Birkas: Kapsēta

Drukāt E-pasts

Lūgsim!

LūgsimDievs, mēs esam viens ar Tevi. Tu mūs esi radījis, lai mēs būtu viens ar Tevi. Tu esi mums mācījis, ka tad, ja mēs esam atvērti cits pret citu, Tu paliec mūsos. Palīdzi mums saglabāt šo atvērtību un cīnīties par to visiem spēkiem. Kad mēs pieņemam cits citu – pilnīgi, līdz galam, plaši atvērtu sirdi –, tad tas esi Tu, ko mēs pieņemam un mīlam ar visu savu būtni. Jo mūsu būtne ir Tavas būtnes sirdī, un mūsu gars sakņojas Tavējā. Piepildi mūs ar mīlestību un ļauj, lai mīlestība vieno cilvēkus, kaut arī dažādi ir ceļi, kurus ejam. Āmen.

/Tomasa Mērtona lūgšana/

DAUGAVGRĪVAS BALTĀ EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE

 Baltā baznīca

2, 24, 29, 58

Dievkalpojumi katru svētdienu plkst. 10:00
Ģimenes dievkalpojums
— mēneša pirmajā svētdienā.

Dievnams ir pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

 Draudzes konti

Draudzes vajadzībām (ziedojumiem) —
LV39HABA0551024050077 (Swedbank)

Kapu maksājumiem —
LV27HABA0551047125138 (Swedbank)

Reģistrācijas numurs — 90000087696