In order for this site to work properly we place cookies on your device. By using this site, you agree to the use of cookies.

Ievēlēta jauna draudzes padome un valde

Written by Baltā baznīca.

Šā gada12. martā mūsu draudzes kopsapulcē ir ievēlēta jauna draudzes padome un valde.

Paldies visiem vēlētājiem par aktivitāti un dalību draudzes kopsapulcē! Paldies visiem kandidātiem par atsaukšanos un gatavību kalpot! 

 Kā draudze paturēsim regulārās aizlūgšanās šos cilvēkus un viņu kalpošanu.

Daina Inne – Valdes un Padomes priekšsēdētāja

Rita Līce – Mantzine, Padomes un Valdes  locekle

Egons Gailītis – Padomes loceklis

Alvis Inne – Padomes loceklis

Zigrīda Štrausa – Padomes locekle.

Par revidentiem atkārtoti ievēlēti – Ilārs Freimanis un Rita Veide.

Jaunā draudzes padome un valde savus pienākumus sāks pildīt pēc ievešanas amatā.

Papildus informējam, ka uz mūsu draudzi mācītāja Kārļa Rūdolfa Zikmaņa slimības prombūtnes laiku draudzē norīkots kalpot mācītājs Normunds Celmiņš.

Paturēsim aizlūgšanās abus mācītājus un viņu ģimenes!

Print