In order for this site to work properly we place cookies on your device. By using this site, you agree to the use of cookies.

Seko mūsu aktualitātēm Facebook

Trīs Personas un tomēr Viens Dievs.

Mateja ev  28: 18- 20
Trīsvienības svētkos Kristīgā Baznīca atgādina vienu no grūtākajām un vienlaicīgi svarīgākajām mācībām, mācību par Trīsvienību. Trīs Personas un tomēr Viens Dievs. Apbrīnas vērts un prātam netverams noslēpums. Pirmajā mirklī pamudinājums to atklāt šķiet pārāk filozofisks, teorētisks un garlaicīgs, tomēr tas ir vilinošs un aizraujošs aicinājums doties pretim nezināmajām. To pamatoti var salīdzināt ar piedāvājumu doties pētnieciskā ceļojumā. Negaidīti un pārsteidzoši atklājumi, galvu reibinoši piedzīvojumi. Vai tiešām?

Continue Reading

Print Email

Ievēlēta jauna draudzes padome un valde

Šā gada12. martā mūsu draudzes kopsapulcē ir ievēlēta jauna draudzes padome un valde.

Paldies visiem vēlētājiem par aktivitāti un dalību draudzes kopsapulcē! Paldies visiem kandidātiem par atsaukšanos un gatavību kalpot! 

 Kā draudze paturēsim regulārās aizlūgšanās šos cilvēkus un viņu kalpošanu.

Daina Inne – Valdes un Padomes priekšsēdētāja

Rita Līce – Mantzine, Padomes un Valdes  locekle

Egons Gailītis – Padomes loceklis

Alvis Inne – Padomes loceklis

Zigrīda Štrausa – Padomes locekle.

Par revidentiem atkārtoti ievēlēti – Ilārs Freimanis un Rita Veide.

Jaunā draudzes padome un valde savus pienākumus sāks pildīt pēc ievešanas amatā.

Papildus informējam, ka uz mūsu draudzi mācītāja Kārļa Rūdolfa Zikmaņa slimības prombūtnes laiku draudzē norīkots kalpot mācītājs Normunds Celmiņš.

Paturēsim aizlūgšanās abus mācītājus un viņu ģimenes!

Print Email

More Articles ...

Lūgsim!

THE EVANGELICAL LUTHERAN WHITE CHURCH OF DAUGAVGRĪVA

 The White Church

2, 24, 29, 58

Divine Services every Sunday at 10:00
Family Services — the first Sunday of the month

 The church is handicapped accessible

 Parish Accounts

Donations for the Parish —
LV39HABA0551024050077 (Swedbank)

Cemetery payments —
LV42LATB0002010031799 (PNB Bank)

Registration Number — 90000087696