Lai šī vietne pienācīgi darbotos, mēs jūsu ierīcē izvietojam sīkdatnes (cookies). Lietojot šo vietni, jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai.

Mēs esam Baznīca un draudze

Baznīca ir cilvēki, kas seko Kristum

Seko KristumBaznīca pastāv, lai vārdos un darbos pasludinātu Dieva mīlestību, kas ir atklājusies Jēzū Kristū. Jēzus ir sacījis: Kā Tēvs Mani sūtījis, tā Es jūs sūtu (Jņ 20:22). Ar šiem vārdiem Kristus nodibināja savu Baznīcu un sūtīja to pa visu pasauli, lai caur Baznīcas kalpošanu pasaulē turpinātos Jēzus vārdi un darbi. Ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt (1Jņ 4:11).

Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca (LELB) ir uzticīga Jēzus Kristus darbam un pastāv, lai pasludinātu evaņģēliju par grēku piedošanu un jauno dzīvi Kristū. LELB mācītāji un draudžu locekļi jūs aicina uzzināt vairāk par Kristus evaņģēliju un Viņa nāves un augšāmcelšanās nozīmi visiem cilvēkiem. Sekojot Kristus piemēram, kurš dziedināja slimos un iežēlojās par nabagajiem un apspiestajiem, LELB veic arī diakonisku kalpošanu slimiem, nabagiem un tiem, kuri dzīvo bez cerības.

Baznīca nav tikai ēka pilsētas vai pagasta centrā. Baznīca ir Kristus izvēlēts un Viņa paša radīts pestīšanas darba turpinātājs pasaulē. LELB arhibīskaps Jānis Vanags saka: Ja mēs tā padomājam, Jēzus varēja uzrakstīt piemēram, grāmatu, lai visi lasa. Bet, cik zināms, Viņš pats neko nav rakstījis. Tā vietā Viņš sapulcināja savus mācekļus, mācīja viņus, deva tiem Svēto Garu un, aizejot debesīs, atstāja viņus par savu miesu Zemes virsū – rokām, kājām, muti, acīm un ausīm. Tāpēc arī Baznīcu Svētajos Rakstos dēvē par Kristus miesu. Tanī ziņā Baznīca ir pavisam kaut kas cits nekā tikai ēka - dievnams ir tikai vieta, kur Baznīcai pulcēties un darīt to, ko Kristus ir aicinājis darīt.

Baznīca ir Kristus miesa, inkarnācijas vai iemiesošanās turpinājums, bez kura nav iespējams Kristu ne satvert, ne aptvert. Tikai Baznīcā mēs varam tā pa īstam piedzīvot Kristu. Mārtiņš Luters par Baznīcu sacīja – Baznīca ir avis, kas dzird un klausa sava gana balsij. Tie ir cilvēki, kas seko Kristum.

DraudzeKas ir draudze?

Draudze ir Dieva izredzēti, aicināti un sapulcēti cilvēki, kuri savā ticībā vēlas sekot Dieva aicinājumam Jēzū Kristū, kas izteikts Vecās un Jaunās Derības Svētajos Rakstos. Draudze apvieno kristiešus, kuri ir kristīti Trīsvienīgā Dieva (Tēva, Dēla un Svētā Gara) vārdā.

Kas ir LELB draudze? Draudze ir LELB mazākā vienība. Latvijas evaņģēliski luteriskajā Baznīcā ir ap 288 draudzes. Draudzi dibina un sastāda LELB kristītas un iesvētītas pilngadīgas personas, kas ir Latvijas Republikas iedzīvotāji.

Daugavgrīvas Baltā Evaņģēliski luteriskā draudze

Mūsu draudzei ir sena vēsture. Tā atrodās vietā, kur kādreiz ir tecējusi Daugava (tagad Vecdaugava), tādēļ to sauc par Daugavgrīvas Balto evaņģēliski luterisko draudzi. Draudzē darbojās vairāki cilvēki dažādos aktivitātēs. Draudzes locekļu skaits ir ap 200.

Vieta, kur atrast piederība. Piederības jautājums ir viens no svarīgākiem jautājumiem cilvēka dzīvē. Garīgās piederības saknes cilvēka dzīvē īstenojas draudzē, kurā viņš ir kristīts, iesvētīts, laulāts un mūžam noslēdzoties - izvadīts. Tradīcijas ietekme uz indivīdu ir nozīmīga, bet cilvēka attiecības ar Dievu galvenokārt tiek veidotas mijiedarbē ar savu draudzi, kur viņš apmeklē dievkalpojumus un iesaistītās tās izaugsmē. Baznīcas ir Kristus miesa virs zemes. Draudze ir kur šī Baznīca iemiesojās pie cilvēkiem, nesot Dieva svētības tajā vidē, kur tā atradās.

  • Vai neesi domājis par draudzes piederības atjaunošanu?
  • Varbūt arī Tavā dzīvē ir pienācis laiks kristībām iesvētībām vai laulībām?
  • Tiem, kuri nekad nav bijuši mūsu draudzes locekļi, ir visas iespējas par tādiem kļūt.

Durvis tieši Tev ir atvērtas!

 Sagatavots no LELB materiāliem.

Birkas: Mes esam, Baznīca

Drukāt E-pasts

Lūgsim!

LELB DAUGAVGRĪVAS BALTĀ DRAUDZE

 Baltā baznīca

2, 24, 29, 58

Dievkalpojumi katru svētdienu plkst. 10:00
Ģimenes dievkalpojums
— mēneša pirmajā svētdienā.

Dievnams ir pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

 Draudzes konti

Draudzes vajadzībām (ziedojumiem) —
LV39HABA0551024050077 (Swedbank)

Kapsētas maksājumiem —
LV27HABA0551047125138 (Swedbank)

Reģistrācijas numurs — 90000087696