Lai šī vietne pienācīgi darbotos, mēs jūsu ierīcē izvietojam sīkdatnes (cookies). Lietojot šo vietni, jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai.

Mūsu misija: Cerības bāka Vecmīlgrāvī

Cerības bāka VecmīlgrāvīLai jūsu gaisma spīd cilvēku priekšā, tā ka tie redz jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs. /Mt 5:16/

Draudzes misijas pamats ir izteikts LELB satversmē: Draudzes uzdevumi ir pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus, regulāri noturēt dievkalpojumus; gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei; rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu, un pieaugtu ticībā un svētdzīvē; veikt diakonijas un misijas darbu; sniegt kristīgas izglītības iespējas; piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā; dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā.

Izejot no tā, no Satversmes preambulas, un no tā, ko iepriekšējie mācītāji ir izstrādājuši, esmu noformulējis mūsu misiju šādi:

Daugavgrīvas Baltās draudzes misija ir: 
ticēt un paļauties uz Trīsvienīgo Dievu—Tēvu, Dēlu un Svēto Garu, paklausīt Kristus pavēlei būt par Viņa liecinieci un sludināt evaņģēliju visai radībai sākot ar Vecmīlgrāvi, ar Dieva Vārdu un Sakramentiem kalpot Kristus Miesas uzcelšanai un vienībai, un pulcināt izredzētu cilti, ķēnišķīgus priesterus, svēto tautu un Dieva īpašumu, lai mīlestībā un savstarpējā sadraudzībā paustu Tā darbus, kas mūsu aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā.
  • Ticēt un paļauties – jo bez ticības nevar patikt Dievam. [Ebr 11:16]
  • Paklausīt Kristum – jo nepaklausība ir grēks. [1Moz 3 nodaļa]
  • Būt lieciniekiem – jo velns tiek uzvarēts ar Jēra asinīm un mūsu liecības vārdiem. [Atkl 12:11]
  • Sludināt evaņģēliju – jo kā lai pasaule tic, ja nav kas sludina? [Rm 10:14]
  • Kalpot – jo Kristus nāca, nevis lai tikt kalpotam, bet lai kalpotu. [Mt 20:28; Mk 10:45]
  • Pulcināt – jo, kur divi vai trīs ir sapulcēti Kristus vārdā, Viņš ir klātesošs. [Mt 18:20]
  • Mīlestībā un savstarpējā sadraudzībā – jo pasaule mūs pazīs pēc Kristus mīlestības mūsu vidu. [Jņ 13:35]

Īsajā devīzē mēs varam izteikt mūsu draudzes misiju šādi:

Daugavgrīvas Baltā baznīca – Cerības bāka Vecmīlgrāvī.

Kad jūs redzat, lasāt vai sakāt šos vārdus, tajos ir dziļa jēga, mūsu mērķis un virzība, ceļš pa kuru Svētais Gars mūs vadīs un mācīs, lai mēs kopā pieaugtu ticībā un svētdzīvē, un aicinātu citus pie ticības Kristū. Pāvils saka: Kristus dēļ mēs esam sūtņi, it kā Dievs sauktu caur mums: Kristus dēļ mēs lūdzam – saņemiet šo izlīgumu ar Dievu! /2Kor 5:20/. Tā ir mūsu vēsts. Tā ir mūsu sūtība.

Bāka rāda virzienu, sargā no sadursmes un bojāejas, palīdz orientēties, un simbolizē stabilitāti, jo tā stāv uz stipra pamata. Es ticu, ka nav nejaušība, ka mūsu baznīcas tornī ir ierīkota bāka, jo no turienes man nāca iedvesma šādai devīzei. No senatnes Baznīca tika salīdzināta ar bāku, kuras stūrakmens ir Kristus un stāv uz stiprā klints, kuras gaisma spīd tumsā un ir redzama no tālienes. Jēzus saka Tāpat lai jūsu gaisma spīd cilvēku priekšā, tā ka tie redz jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs /Mt 5:16/. Tāpēc, kad runājam par devīzi Cerības bāka Vecmīlgrāvī ir domāts pagodināt Trīsvienīgo Dievu domās, vārdos un darbos – mīlēt Dievu ar visu savu būtību, un mīlēt tuvāko kā sevi pašus, kā Kristus mums ir pavēlējis. Tikai Kunga Jēzus Kristus žēlastībā, Dieva mīlestībā un Svētā Gara sadraudzībā spēsim mēs to īstenot šeit un tagad, kur mēs esam. Tas ir uz ko visa kristīgā Baznīca ir aicināta. Atcerēsimies, ka ir viena, kristīga un apustuliska Baznīca, ko dibinājis Kristus, bet šī viena, kristīgā un apustuliskā Baznīca parādās laikā un telpā, šeit un tagad vietējā draudzē – mūsu gadījumā Daugavgrīvas Baltā draudzē.

Kas mēs esam? Cerības Bāka Vecmīlgrāvī.
Kādēļ mēs te esam? Lai mūsu gaisma spīd cilvēku priekšā, tā ka tie redz mūsu labos darbus un godā mūsu Tēvu, kas ir debesīs.
Ko mēs gribam sasniegt? Sludināt evaņģēliju visai radībai, sākot ar Vecmīlgrāvi.

Cerības nesēji

Ir pierādīts, ka cilvēki spēj izdzīvot bez daudzām ērtībām – elektrības, siltuma, normāliem dzīves apstākļiem, un spēj izciest daudz grūtību. Toties cilvēki, kuriem ir viss nepieciešamais uzturam un dzīvei, bet kuri dzīvo bez cerības, ilgi nepastāv. Kā Dieva vārds saka: Mūsu kauli ir izkaltuši, mūsu cerība zudusi, un mēs esam pagalam! /Ech 37:11/. Koncentrācijas nometnēs nacisti brīnījās, kādus spīdzinošus un necilvēciskus apstākļus spēja izturēt ieslodzītie, kad tos kā vergus nostrādināja līdz nāvei, ja vien tie domāja, ka tam, ko viņi dara, ir jēga, nozīme, pielietojums. Tad, kad tiem tika doti bezjēdzīgi uzdevumi – rakt grāvi, aizrakt ciet, rakt grāvi, aizrakt ciet – tad ieslodzītie zaudēja cerību un ātri sabruka.

Nesenā pasaules ekonomiskā krīze pierāda, kā teica profesore Janīna Kursīte intervijā Latvijas Ziņu kanāla raidījumā 15 karstās minūtes, ka Latvijas krīzes pamatā ir garīgā krīze. Šajā krīzē cilvēki pārsvarā ir zaudējuši cerību, ka lietas var mainīties uz labo pusi. Cilvēki ir zaudējuši cerību savai valstij, kā Arhibīskaps Jānis ir teicis 2012.gada 18.novembra svētrunā tāpēc meklē laimi citur. Cilvēki ir zaudējuši cerību pat Baznīcai, jo to skāruši vairāki skandāli un neslava.

Ja cilvēki var izturēt dažādus spiedienus un grūtības, ja vien ir cerība, un ja Kristus ir nācis, lai atvieglinātu apbēdinātos, un ka Dievs ir gribējis, lai mēs darām zināmu neticīgajiem, cik liela ir šī godības bagātība – Kristus mūsos – dievišķās godības cerība, tad tā ir mūsu misija stāstīt par, rādīt uz, un iemiesot šo cerību, lai citi to iepazītu, pieņemtu un izdzīvotu. Es redzu, ka mūsu misija ir nest cerību mūsu apkārtējiem domās, vārdos un darbos. Būt par sāli un gaismu Vecmīlgrāvī un tālāk līdz pasaules malām.

Daugavgrīvas Baltā baznīca – Cerības bāka Vecmīlgrāvī. Lai Dievs mūs uz to svētī Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen.

Birkas: Mes esam, Misija

Drukāt E-pasts

Lūgsim!

LELB DAUGAVGRĪVAS BALTĀ DRAUDZE

 Baltā baznīca

2, 24, 29, 58

Dievkalpojumi katru svētdienu plkst. 10:00
Ģimenes dievkalpojums
— mēneša pirmajā svētdienā.

Dievnams ir pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

 Draudzes konti

Draudzes vajadzībām (ziedojumiem) —
LV39HABA0551024050077 (Swedbank)

Kapsētas maksājumiem —
LV27HABA0551047125138 (Swedbank)

Reģistrācijas numurs — 90000087696