Lai šī vietne pienācīgi darbotos, mēs jūsu ierīcē izvietojam sīkdatnes (cookies). Lietojot šo vietni, jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai.

Trīsvienība

TrīsvienībaMēs ticam Dievam... Bet – kuram? Pasaulē ir daudz dažādu reliģiju un tradīciju, līdz ar to arī atšķirīga izpratne par to, kas un kāds ir Dievs. Mēs neticam vienkārši kaut kādam Dievam – mēs ticam Trīsvienīgajam Dievam. Sakot vārdu Trīsvienība, priekšstats par Dievu kļūst konkrēts. Svētās Trīsvienības atzīšana un pielūgšana ir kristiešu atšķirības zīme no citām reliģijām, ticības atslēga un stūrakmens. Katrs dievkalpojums iesākas ar vārdiem Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, šos Trīs liekot līdzās – kā Vienu. Sacīt, ka Dievs ir Trīsvienīgs, nozīmē ticēt tam, kā Viņš pats mums ir atklājies savā Vārdā – Svētajos Rakstos. Kaut arī pats vārds Trīsvienība Bībelē nav atrodams, mēs ticam Trīsvienībai, jo Dievs ir Trīsvienīgs un tāds ir parādījies: viens Dievs trīs personās – Tēvs, Dēls, Svētais Gars. Vārds Trīsvienība apzīmē Dieva īstenību.‍

Lastīt tālāk...

Drukāt E-pasts

Svētā Baznīca

Baznīca

Ticēt un būt kristietim nozīmē ne tikai piekrist kristīgajai mācībai, bet arī dzīvot saskaņā ar ticibu un būt attiecībās ar Dievu. Dievs pats ir izvēlējies veidu, kā tam jānotiek. Vecās derības laikmetā Dievs dzīvoja cilvēku, savas izredzētās tautas vidū, īpaši esot klāt teltī, vēlāk templī, vissvētākajā vietā. Jaunās derības Dieva tauta ir Kristus Baznīca, kurā Dievs ir klāt kā nekur citur pasaulē – ar Svēto Garu, savā Vārdā un sakramentos, brāļu un māsu sadraudzībā. Baznīca ir tur, kur patiesi tiek sludināta Labā vēsts un kur sakramenti tiek pasniegti tā, kā Kristus to ir noteicis.

Baznīca ir Kristus attaisnoto ticīgo jeb svēto sadraudze, kas pulcējas ap Dieva Vārdu un sakramentiem. Tajā ir pamanāma organizācijas struktūra, piemēram, draudzes, iecirkņi, diecēzes ar savām pārvaldības institūcijām: valdēm, padomēm, sinodēm, utt. Struktūra ir vajadzīga, lai Baznīca varētu veikt savu misiju. Tornēr Baznīca ir kas vairāk nekā reliģiska organizācija. Dieva Vārds apgalvo, ka Baznīca ir Kristus miesa jeb Krištus ķermenis mūsdienu pasaulē. (1Kor 12:12-31; Kol 1:24; Ef 4:12 u. c.)

Lastīt tālāk...

Drukāt E-pasts

Bībele

Svētie Raksti vai BībeleBībele jeb Svētie Rakti visā tās kopumā un atsevišķajās daļās ir uzticams, nekļūdains, un iedvesmots Trīsvienīgā Dieva vārds. Luteriskās ticības apliecības atzīst kanoniskos Vecās un Jaunās Derības Svētos Rakstus par vienīgo ticības un mācības avotu. Baznīcā nedrīkst mācīt neko, kas ir pretrunā Svētajiem Rakstiem, tāpat arī baznīcā nedrīkst ieviest neko kā nepieciešamu ticībai un dzīvei, kas nebūtu pamatots Svēto Rakstu mācībā.

Lastīt tālāk...

Drukāt E-pasts

Lūgsim!

LELB DAUGAVGRĪVAS BALTĀ DRAUDZE

 Baltā baznīca

2, 24, 29, 58

Dievkalpojumi katru svētdienu plkst. 10:00
Ģimenes dievkalpojums
— mēneša pirmajā svētdienā.

Dievnams ir pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

 Draudzes konti

Draudzes vajadzībām (ziedojumiem) —
LV39HABA0551024050077 (Swedbank)

Kapsētas maksājumiem —
LV27HABA0551047125138 (Swedbank)

Reģistrācijas numurs — 90000087696