Lai šī vietne pienācīgi darbotos, mēs jūsu ierīcē izvietojam sīkdatnes (cookies). Lietojot šo vietni, jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai.

Svētā Kristība

Kas tic un tiks kristīts, tas tiks glābts. /Mk 16:16/

Par Svēto Kristību

Svētā KritībaSvēto Kristību ir iedibinājis mūsu Kungs Jēzus Kristus, pavēlēdams kristīt visas tautas Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā (Mt 28:19-20). Jaunā Derība par Kristību liecina dažādi: kristāmais piedzimst no jauna (Tit 3:5; Jņ 3:5), tiek pievienots Jēzus Kristus draudzei un kļūst par Viņa miesas locekli (1Kor 12:13), ietērpjas Kristū kā jaunā, tīrā tērpā (Gal 23:27), saņem grēku piedošanu un Svētā Gara dāvanu (Apd 2:38).

Šādā veidā uz kristīto personīgi attiecas tas, ko Jēzus ar savu krusta nāvi un augšāmcelšanos ir dāvājis visiem cilvēkiem. Bezdibenis starp grēcīgo cilvēku un svēto Dievu ir pārvarēts, grēks tiek piedots, un tā sekas – uzvarētas. Ne vairs nāve un pazušana ir cilvēka neizbēgamais liktenis, bet gan jauna dzīvība un pestīšana pie Dieva.

Tas, kādā veidā Dievs to visu Kristību brīdī cilvēkam dāvina, paliek apslēpts. Svētā Kristība tāpat kā Svētais Vakarēdiens ir sakraments (šo vārdu var tulkot kā "svēts noslēpums"). Bet mēs varam būt droši, ka Dievs lieto Kristības ūdeni, lai darītu to, ko Viņš apsola savā vārdā. Tā kā Dieva Vārds dara to, ko tas saka, tad arī kristītais var būt drošs, ka ar svētās Kristības ūdeni Dievs pats redzamā veidā ir tam pieskāries.

Ārpus Kristības sakramenta, kā to saka Mārtiņš Luters, Kristības "ūdens ir tikaī ūdens vien", tādēļ tam nav nekāda dievišķa dziednieciska vai pasargājoša spēka ārpus svētās Kristības lietojuma un iestādījuma vārdu apsolījuma.

Uz to, kas Kristībā notiek, norāda arī ūdens kā dzīvības un šķistīšanās simbols. Svētā Kristība tomēr nav tikai simboliska rīcība. Tā ne vien liecina par Dieva lielo dāvanu cilvēkam – mazgāšanu no grēka un jaunu dzīvību –, bet ari to sniedz.

Ar svēto Kristību sākas jauna dzīviba. Cilvēks nokļūst Dieva ģimenē, kļūst par Viņa valstības pavalstnieku un locekli Kristus miesā, Viņa Baznīcā. Cilvēks var piedzīvot Dieva laipnās rokas vadību un sargāšanu, saņemt Viņa mīlestību un dot to tālāk.

Jēzus saka: Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts: (Mk 16:16) Šajā ticībā cilvēks ir jāievada. Tādēļ svētajai Kristībai ir jāsagatavojas, īpaši pieaugušajiem.

Jau kopš senbaznīcas laikiem tika kristīti ne vien pieaugušie, bet arī zīdaiņi un mazi bērni, jo (1) viņi ir nākuši pasaulē ar iedzimto grēku, bet Kristībā iedzimtā grēka vaina tiek piedota un grēki atlaisti, un tiek dāvāta atjaunota dzīve; (2) Kristus pats saka to, ka mazie bērniņi var saņemt Dieva valstību un viņiem tā caur Viņu ir jāsaņem (Mk 10:13-16),– šo Dieva valstību mums visiem, lieliem un maziem, tagadējā laikā atver un dāvā savienošanās ar Kristu svētajā Kristībā; (3) mazie bērniņi spēj ticēt, tādēļ tie spēj saņemt Kristības dāvāto svētību (Mk 10:14, 15; Mt 21:16; Lk 1:15,41-44).

Tas atbilst Svētajos Rakstos atspoguļotajai Dieva gribai. Šo dzivībai būtisko dāvanu bērniem nedrīkst liegt. Svētajā Kristībā darbojas Dievs, un šim Dieva noslēpumam cilvēks neko pievienot nespēj – ne bērns, ne arī pieaugušais. Vecākiem un krusstvecākiem jāaudzina bērns tā, lai viņš pieaugdams spētu iesvētībā pats apliecināt to, ko iepriekš viņa vietā svētās Kristības brīdī ir sacījuši vecāki un krustvecāki. Tomēr Dievs pestīšanas dāvanu ar varu neuzspiež tam, kurš to nevēlas lietot. Kristības svētību cilvēks var pazaudēt, ja apzināti no tās atsakās. Taču Dievs gaida atpakaļ ikvienu "pazudušo dēlu", lai to saņemtu atplestām rokām, ja tas atgriežas pie Viņa.

 Sagatavots no LELB materiāliem.

Attachments:
Access this URL (/attachments/article/146/anketa_kristibas.pdf)Anketa, kristību[Anketa, ko izpildīt par bērnu vai pieaugušo kristībām.]
Access this URL (/attachments/article/146/grunnans_internetam.pdf)Katehisms, Grunnans[Grunnans, Pērs; Kristīgās ticības kopsavilkums.]
Access this URL (/attachments/article/146/izdales_materials_konfirmantiem_Grunnana_gramata.pdf)Katehisms, izdales materiāls[Izdales materiāls iesvētības kursam.]
Access this URL (/attachments/article/146/M_Luther, Small Catechism LV.pdf)Katehisms, mazais[Luther, Mārtiņš; Kristīgās ticības kopsavilkums.]

Birkas: Mēs kalpojam, Sakramenti, Kritības

Drukāt E-pasts

Lūgsim!

LELB DAUGAVGRĪVAS BALTĀ DRAUDZE

 Baltā baznīca

2, 24, 29, 58

Dievkalpojumi katru svētdienu plkst. 10:00
Ģimenes dievkalpojums
— mēneša pirmajā svētdienā.

Dievnams ir pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

 Draudzes konti

Draudzes vajadzībām (ziedojumiem) —
LV39HABA0551024050077 (Swedbank)

Kapsētas maksājumiem —
LV27HABA0551047125138 (Swedbank)

Reģistrācijas numurs — 90000087696